LIFE Buildupspeed

BuildUPspeed bouw voort BuildUPspeed bouwt voort op en kapitaliseert de resultaten en uitkomsten van relevante en gerelateerde H2020-projecten op het gebied van grondige renovatie, met name projecten en acties op het gebied van prefabricage, BIM-aanpassing voor renovatie en industrie 4.0. Bovendien zal BuildUPspeed ook de aanpak en netwerken van verschillende hoofdstukken van de ‘Energiesprong’ en […]

Mooi/SFEER

SFEER – Slimme Folies en Circulaire Ramen voor Energie Efficiënte De bouwsector is verantwoordelijk voor ongeveer een derde van het totale energieverbruik en de CO2-uitstoot in Nederland. Voor gebouwen zijn de ramen een van de meest kwetsbare onderdelen met betrekking tot energieverlies. De huidige ramen in gevels in Nederland bestaan voornamelijk uit laagwaardige systemen welke […]

Mooi/BIPVT

Een veelbelovende oplossing Een veelbelovende oplossing voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving is BIPV(T), dat de werelden van PV, warmte en bouw met elkaar integreert waarbij de gebouwschil volledig wordt benut als energie-bron, zowel elektrisch als thermisch. De BIPV(T)-markt heeft de potentie snel te groeien en de verduurzamingsop-gave substantieel te ondersteunen en te versnellen. […]

ELSA lab

Armoede is meer dan het hebben van een financieel probleem.  Armoede verhindert mensen om actief deel te nemen aan de maatschappij. Armoede en schulden maken mensen letterlijk ziek. In Nederland leven volgens onderzoek van het CBS (2019) meer dan één miljoen mensen – waaronder 251.000 kinderen – onder de lage inkomensgrens. 8% van de Nederlanders […]

Syschemique

De driezijdige Euregio Rijn-Maas In Syschemiq zal de driezijdige Euregio Rijn-Maas op een systematische manier demonstreren hoe regionale belanghebbenden op één lijn kunnen worden gebracht om de volgende stap in kunststofrecycling te maken en de belangrijkste technische en niet-technische barrières voor een regionale circulaire kunststofeconomie te overwinnen. Een dergelijke afstemming van de waardeketen moet regionaal […]

Rolling Solar

Tijdens het project Rolling Solar wordt onderzoek gedaan naar de potentie van zonnepanelen in de infrastructuur om met zoveel mogelijk oppervlakte zonne-energie op te wekken. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de toepassing van zonnepanelen in geluidschermen (Uhasselt) en wegelementen (Zuyd Hogeschool). 

H2020 Drive-0

Het DRIVE 0-concept is gebaseerd op het ontwikkelen van circulaire oplossingen voor grondige renovatie en het ondersteunen van consumentgerichte bedrijfsmodellen voor 7 specifieke studie- en demonstratiecases als echte omgevingen. De geselecteerde cases zijn al in voorbereiding en elk van deze cases heeft een specifieke lokale drijfveer voor de behoefte aan een holistische en circulaire grondige […]

Superlocal

Nieuwe woningen genereren met 90% sloopmaterialen.

WOOW

Het combineren van vastgoed en de arbeidsmarkt.

CDKM-M

Samenwerken aan de ontwikkeling van toekomstbestendige en vitale wijken.