Superlocal

Super Circular Estate

Nieuwe woningen genereren met 90% sloopmaterialen

Tijdens het project Superlocal worden materialen van leegstaande gebouwen hergebruikt voor de bouw van nieuwe woningen. Het onderzoeksproject heeft plaatsgevonden in Bleijerheide (Kerkrade-Oost) waar tot kortgeleden vier hoogbouwflats stonden. De woningen waren ruim, bewoners hadden goede sociale contacten en het uitzicht op de groene omgeving vond men prachtig. Bij sloop zou veel van deze waarden verloren gaan. Door de materialen te hergebruiken en buurtbewoners te betrekken bij het project, blijven de kwaliteiten van het gebouw behouden en de waarden bestaan.

Als experiment zijn 3 verschillende voorbeeldwoningen opgeleverd, om de meest geschikte circulaire oplossingen verder te ontwikkelen.

Wat is het doel

15 woningen bouwen met de hergebruikte materialen van de flats. De drie voorbeeldwoningen zijn opgeleverd en het ontwerp en de aanbesteding van 15 woningen is lopende.

Looptijd

2016 t/m 2021

Budget

• European Regional Development FUND (ERDF)
• Urban Innovative Actions (UIA)
• Budget € 5.890.957 (waarvan 80% subsidie)
• € 237.414 budget Zuyd (waarvan 80% subsidie)

Maatschappelijke relevantie

Na de sloop van de eerste flat heeft Superlocal een focusgroep opgezet met buurtbewoners om de waarde te behouden en bewoners te betrekken bij de ontwikkelingen.

Daarnaast speelt het project in op de demografische factoren van de regio en wordt gekeken naar circulariteit van herbestemming en nieuwbouw.

Subsidieprogramma en co-financiering

European Regional Development Fund (ERDF) Urban Innovative Actions (UIA)

Zuyd Academies

Studenten ervaren het als stimulerend om een project te bezoeken dat écht gerealiseerd wordt, waarbij hun eigen projectresultaten geïmplementeerd worden en waarin de aansluiting op hun kennisniveau mogelijk is. De reflecterende en onderzoekende rol van Zuyd en haar studenten in dit project, wordt door de partners hoog gewaardeerd.

Binnen Zuyd Hogeschool zijn er diverse academies die een bijdrage leveren aan het project Superlocal. In het overzicht hieronder is te zien welke academies met welke activiteiten deelnemen:

Built Environment

International Business

Facility Management

Samenwerkingspartners

Vorige
Volgende

Nieuws

Onderzoekers

Meer weten?
Neem contact met ons op.