Algemene Voorwaarden

Zuyd kent twee soorten Algemene Voorwaarden: de Algemene Inkoopvoorwaarden en de Algemene Leveringsvoorwaarden.

Algemene inkoopvoorwaarden

Op alle door Zuyd in te kopen leveringen, werken en diensten zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing. Onze leveranciers en opdrachtnemers zijn, na ondertekening van de overeenkomst gebonden aan de algemene rechten en plichten die zijn opgenomen in deze inkoopvoorwaarden.

Algemene leveringsvoorwaarden

Zuyd levert zelf ook diensten en producten en heeft daarom Leveringsvoorwaarden opgesteld om duidelijk te maken welke eisen Zuyd stelt aan zichzelf en de afnemer zodra Zuyd een overeenkomst aangaat. Een afnemer aanvaardt door zijn schriftelijke inschrijving of het plaatsen van een opdracht deze Leveringsvoorwaarden.