WOOW

Een interdisciplinaire aanpak voor 4 thema's in de gebouwde omgeving

Terugdringen van leegstand, een nieuwe invulling voor de gebouwde omgeving, energietransitie tot stand brengen én mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen?

Dat gebeurt in het project WOOW.

WOOW staat voor Wonen, Opleiden, Ondernemen en Werken. Tijdens het interdisciplinaire project wordt leegstand van gebouwen, het terugdringen van de werkeloosheidspercentage en het tekort aan personeel in de bouw- en installatietechniek in de regio Parkstad aangepakt.

Afgelopen jaar zijn 13 statushouders bij Zuyd Hogeschool gestart met een trainingsprogramma in de vorm van een leer-werktraject, gericht op mensen die een opleiding en werkervaring hebben in de bouw, maar onvoldoende aansluiting hebben bij de huidige arbeidsmarkt. 

Het eerste half jaar bestond uit het volgen van theorielessen. Het tweede half jaar zijn alle deelnemers gaan stage lopen bij diverse bedrijven in de regio. Na de stage hebben de deelnemers een certificaat ontvangen en heeft zo’n 70% een contract bij een werkgever. 

Schooljaar 2021- 2022 start de tweede editie van het WOOW project. Naast het hbo traject, gaat dit jaar ook een mbo traject van start. 

     Infographic Social hub

         Infographic resultaten                                                                     Nieuwsbrieven

Wat is het doel

Het project WOOW heeft meerdere doelstellingen gebundeld in één project.

  • Het zoeken naar een nieuwe invulling voor de gebouwde omgeving en verbetering van de leefomgeving.
  • Het terugdringen van leegstand.
  • Energietransitie tot stand brengen.
  • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen.

Maatschappelijke relevantie

Door de leegstand van gebouwen te beperken ontstaat er geen verloedering. Met het opleiden van statushouders daalt het werkeloosheidspercentage in deze groep. Tegelijkertijd dragen wij een steentje bij aan vakkrachten in de bouw- en installatietechniek aangepakt.

Subsidieprogramma en co-financiering

Subsidies:

Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid – European Social FUND –ESF = 400 K

GAK institute – 50K

Stadsregio Parkstad 120K

 

Samenwerkingspartners

Vorige
Volgende

Onderzoekers

Nieuws

Meer weten?
Neem contact met ons op.

Officiële afsluiting

Op 25 maart 2023 vond de officiële afsluiting van WOOW plaats. Een boek met de resultaten, geschreven door Maurice Hermans, is gepubliceerd. Ook vond een interactieve discussie plaats over de wijk van de toekomst & de toekomst van het project, samen met studenten, deelnemers en bestuurders. Wordt vervolgd!

Het boek kun je downloaden in de kennisbank.

nl_NLDutch