Mooi/BIPVT

Een veelbelovende oplossing

Een veelbelovende oplossing voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving is BIPV(T), dat de werelden van PV, warmte en bouw met elkaar integreert waarbij de gebouwschil volledig wordt benut als energie-bron, zowel elektrisch als thermisch. De BIPV(T)-markt heeft de potentie snel te groeien en de verduurzamingsop-gave substantieel te ondersteunen en te versnellen. Het is niet meer dan logisch om oppervlakten van gebouwen te gebruiken voor energieopwek en energieopslag dichtbij de gebruiker te laten plaatsvinden: het is namelijk schaalbaar en modulair toepasbaar per gebouw. Door deze modulariteit kan de verduurzaming relatief snel plaatsvinden, is geen extra kostbare collectieve infrastructuur nodig en de oplossingen passen in het Nederlandse gebouwde landschap.  Bovendien wekken BIPV(T)-elementen niet alleen energie op, ze hebben tevens een functie in het gebouw, zoals zonwering, thermische isolatie of veiligheid.