CDKM>L

Samen werken aan de ontwikkeling van toekomstbestendige en vitale wijken

Zuyd Hogeschool werkt sinds 2019 aan versterking van de vitaliteit en toekomstbestendigheid van Maastrichtse wijken via de City Deal Kennis Maken. 

 De onderzoekslabs van SURD in de stad heten Urban Living Labs (ULL). Zuyd breed kunnen studenten actief worden in deze ULLs middels praktische onderwijs- en onderzoeksopdrachten. Het eerste ULL in Maastricht werd in 2019 opgezet. Daarop volgde een ULL in Sittard-Geleen en Heerlen.  

De consortia die samenwerken binnen de ULL’s willen interdisciplinaire samenwerking tussen onderwijs en onderzoek bij het werken aan oplossingsrichtingen voor maatschappelijke opgaven versterken, zodat betere oplossingen worden ontwikkeld voor deze vraagstukken. Daarom bundelt de CDKM onderwijs en onderzoek en worden nieuwe onderwijs- en onderzoeksactiviteiten ontwikkeld op centraal niveau.

Om vanuit Zuyd goed aan te sluiten bij stedelijke opgaven, heeft elke ULL een eigen onderzoeksagenda die ontwikkelt wordt binnen de gemeentelijke context in gezamenlijkheid met partners.

Sinds 2023 is de opschaling van het programma gestart. SURD werkt nu niet alleen in Maastricht, maar heel Limburg breed; in Heerlen, Sittard-Geleen, Roermond, Weert en Maastricht. De naam is sinds 2023 dan ook verandert in UniverCity. Tijdens de opschaling wordt gefocust op een brede regionale samenwerking, waarbij studenten instellingsbreed met verschillende maatschappelijke partners werken aan het ontwikkelen van oplossingen voor stedelijke vraagstukken.

De ULLs zijn een belangrijk middel om de opschaling te borgen: Naast het integreren van ULL Heerlen en ULL Geleen binnen UniverCity worden 2 nieuwe ULL’s opgezet met de gemeenten Roermond en Weert. Daarmee komt het aantal ULL’s op vijf. 

Door samenwerking tussen de onderwijsprogramma’s van de vijf Zuyd domeinen centraal in te bedden binnen de CDKM>Limburg, worden studenten vaker en grootschaliger ingezet bij opdrachten, over de opleidingen heen. Hierdoor doen studenten meer ervaringen op met multidisciplinair werken.  bouwt in de vijf ULL’s voort op huidige ervaringen om onderwijs en onderzoek te verbinden en samenwerking tussen bestaande minors te faciliteren. Bijvoorbeeld door het organiseren van interdisciplinaire onderwijs en onderzoeksactiviteiten zoals challenges, stages, afstudeerateliers. 

Wat is het doel

Het doel van dit project is om toekomstbestendige en vitale wijken in Heerlen, Maastricht, Weert, Roermond en Sittard-Geleen te creëren. Dit willen we bereiken door studenten op een interdisciplinaire manier te laten samenwerken aan vraagstukken in de living labs.

Looptijd

2019 – 2026

Budget

€1500K

Maatschappelijke relevantie

De maatschappelijke relevantie van dit project blijkt uit feedback van studenten en bewoners:

‘Ik vind het superleuk om binnen dit project aan de slag te gaan, omdat de ideeën die ik bedenk over een paar jaar misschien uitgevoerd zijn’. – Chene van Erven, student Built Environment

‘Ik woon hier al heel erg lang, maar de studenten hebben een verfrissende kijk op mijn wijk. Ze bedenken nieuwe ideeën die aansluiten bij wat wij willen.’ – bewoner wijk Maastricht

Subsidieprogramma en co-financiering

€1500K

Samenwerkingspartners

Vorige
Volgende

Onderzoekers

Nieuws

Meer weten?
Neem contact met ons op.