LIFE Buildupspeed

BuildUPspeed bouw voort

BuildUPspeed bouwt voort op en kapitaliseert de resultaten en uitkomsten van relevante en gerelateerde H2020-projecten op het gebied van grondige renovatie, met name projecten en acties op het gebied van prefabricage, BIM-aanpassing voor renovatie en industrie 4.0. Bovendien zal BuildUPspeed ook de aanpak en netwerken van verschillende hoofdstukken van de ‘Energiesprong’ en ‘Stroomversnelling’ gebruiken.

Wat is het doel

Verschillende EU H2020-projecten hebben al een schat aan oplossingen voor grondige renovatie ontwikkeld als bijdrage aan de EU Renovation Wave, zowel op het gebied van productinnovaties als procesinnovatie. De meeste van deze projecten bieden algemeen ondersteunende holistische mensgerichte oplossingen, waarbij de hele waardeketen betrokken is. Een van de belangrijkste belemmeringen blijft echter bestaan: het ontbreken van strategieën voor marktintroductie die in staat zijn om de resultaten van technische en niet-technische oplossingen van de afgelopen 5 jaar te kapitaliseren. Deze specifieke barrière is cruciaal zowel aan de beleidskant als aan de marktkant, de gemiste kans van door de EU gefinancierde projecten. BuildUPspeed heeft specifiek tot doel, als CET LIFE-project, deze tekortkoming aan te pakken, met name gericht op de kracht van industrialisatie in de bouwsector.

Looptijd

2023 – 2025

Budget

€300K

Maatschappelijke relevantie

Om de CO2 doelstellingen voor 2050 te halen, moeten de meeste Europese gebouwen ingrijpend worden gerenoveerd. Toch verhinderen nog steeds veel belemmeringen aan de vraag- en aanbodzijde dat de renovatie van gebouwen de noodzakelijke schaal bereikt, zowel in de private als in de publieke sector.

Subsidieprogramma en co-financiering

Het BuildUPspeed-project heeft financiering ontvangen van het LIFE-programma van de Europese Unie onder Grant Agreement nr. 101075843

Samenwerkingspartners

Vorige
Volgende

Onderzoekers

Intern projectleider

Team

Nieuws