Afronding Drive0: een manifest voor de toekomst

Drive-0 is afgerond. De deliverables en verslagen worden langzaam ingeleverd. Maar de ontwikkelingen rondom het circulair renoveren staan niet stil. In tegendeel zelfs; we moeten gaan versnellen willen we de (inter)nationale doelen halen die gesteld zijn. Daarom is het lectoraat ondertussen weer druk bezig om te experimenteren en innoveren binnen nieuwe projecten, zoals Build Up […]

Integratie onderwijs en onderzoek binnen SURD

Wij zijn een lectoraat binnen Zuyd Hogeschool. En dat betekent dat het onderzoek dat wij doen, ten goede moet komen aan het onderwijs. En hoe we dat doen? Dat ga ik je hier uitleggen! Afgelopen maandag organiseerde John Van Oorschot een workshop en werkbezoek naar het project SUPERLOCAL – Super Circular Estate voor het team van academie Built Environment Zuyd. […]

Ontwikkeling workshop circulair renoveren

– English below – Trots op onze collega Ivar Bergmans, die naast zijn bijdrage aan de onderzoekslijn circulaire gebouwtechnologie ook een belangrijke stap heeft gezet in het ontwikkelen van het onderwijs binnen dat thema. Hij heeft een workshop ontwikkelt voor bouwkunde studenten waarbij zij zelf kunnen ervaren wat het betekent om circulair te bouwen. De […]

GMS café energiearmoede

– English below – Het lectoraat doet middels het ELSA Lab schulden en armoede onderzoek naar (energie)armoede. We zijn ontzettend benieuwd naar hoe bewoners energiearmoede zien en ervaren. Om te bekijken wat er leeft in de wijk hebben gisteravond Stefano Blezer en Herwin Sap een presentatie gegeven daarover tijdens het GMS café in het Cultuurhuis […]

Een nieuwe Dr. in het lectoraat

– English below – Afgelopen dinsdag heeft Wendy Broers haar PhD getiteld ‘Are energy decisions about energy? A study of homeowners’ decision-making processes in the transition to low-carbon housing in the Netherlands’ met succes verdedigd. Haar onderzoek gaat in op de verscheidenheid en diversiteit van bewoners, en hoe dat hun keuzes om verduurzamingsmaatregels te treffen […]

(re)CYCLE 8: International designweek 2023

– English below – Dit jaar was alweer de 8e international designweek die georganiseerd werd door het lectoraat. We zijn op 2 locaties actief geweest met studenten uit alle windrichtingen. Zo zijn we in Heerlen in de wijk Hoppersgraaf bezig geweest om te ontwerpen voor het Lange Jan Park en het Willemskwartier, en in Nazareth […]

Van passieve luisteraar naar actieve bijdrager

Ik ben 5 jaar geworden! Het was de 5de keer dat ik de Open Living Lab Days Conferentie bijwoonde. Van master student in 2019 naar professional vanuit het lectoraat in 2023. Van passieve luisteraar naar actieve bijdrager. Ook dit jaar weer met inzichten uit het ELSA Lab project. Het thema dit jaar was Living Labs […]

WOOW bij 100 best practice cases voor sociale innovatie

English below Het is alweer een paar maanden geleden dat het WOOW-programma officieel werd afgesloten. Dit programma heeft tot doel de wijken van de toekomst te heroverwegen door programma’s te ontwikkelen die zich bezighouden met sociaal-economische vraagstukken, wonen, vitaliteit en welzijn. WOOW 2020-2022 richt zich op de arbeidsmarkt en bereidt vluchtelingen met diploma’s en/of ervaring […]

Aftrap eerste blok Univers(c)ity

English below Deze week is het nieuwe HBO schooljaar begonnen, en dat betekent dat ook een nieuwe lichting studenten van Zuyd Hogeschool | Zuyd University of Applied Sciences is begonnen met opdrachten binnen de City Deal Kennis Maken, Univers(c)ity! De officiële aftrap van het eerste studieblok vond plaats in het Cultuurhuis in Heerlen. Studenten van verschillende opleidingen […]

Samen verbeteren we Heerlen

Afgelopen weken hebben studenten van Zuyd, Vista en Gilde hun handen uit de mouwen gestoken om het Lange Jan park te verbeteren. Zuyd studenten hebben een tafel met krukjes ontworpen die betegeld zijn met ‘hands for peace’, handjes die bewoners op tegels getekend hebben tijdens de Vrijheidsmaaltijd op 5 mei in Heerlen. Daaropvolgend hebben studenten […]