Afronding Drive0: een manifest voor de toekomst

Afronding Drive0: een manifest voor de toekomst

Drive-0 is afgerond. De deliverables en verslagen worden langzaam ingeleverd. Maar de ontwikkelingen rondom het circulair renoveren staan niet stil. In tegendeel zelfs; we moeten gaan versnellen willen we de (inter)nationale doelen halen die gesteld zijn. Daarom is het lectoraat ondertussen weer druk bezig om te experimenteren en innoveren binnen nieuwe projecten, zoals Build Up Speed.

Om de doelen die bereikt zijn met Drive-0 niet onderin de kast te laten belanden, maar om ze in te zetten in de versnelling van het circulair renoveren, is een grafische weergave gemaakt van het eindsymposium van Drive-0 dat plaatsvond in december. Deze grafische weergave is een manifest voor de toekomst, die alle neuzen die nodig zijn in het verduurzamings en circulariteitsproces dezelfde kant uit laat wijzen. Wij hangen hem op in onze gang van zuyd hogeschool! Print jij hem ook uit om je te inspireren?

Benieuwd naar verdere ontwikkelingen in het circulair bouwen en renoveren, waar het lectoraat aan meewerkt? Bezoek dan de projectpagina van Build Up Speed op deze website.

Meer weten?
Neem contact met ons op.