Van passieve luisteraar naar actieve bijdrager

Van passieve luisteraar naar actieve bijdrager

Ik ben 5 jaar geworden! Het was de 5de keer dat ik de Open Living Lab Days Conferentie bijwoonde. Van master student in 2019 naar professional vanuit het lectoraat in 2023. Van passieve luisteraar naar actieve bijdrager. Ook dit jaar weer met inzichten uit het ELSA Lab project.

Het thema dit jaar was Living Labs for an era of transitions; how human-centric innovation is changing our lives. En ja, die transities zijn aanwezig in ons dagelijks leven. De meest bekende zijn wellicht de energietransitie of circulaire economie. Minder bekend nog zijn bijvoorbeeld de kledingtransitie of de onderwijstransitie. Daarnaast, is op te merken dat innovatie wetenschappen steeds meer nadruk leggen op sociale en regulatieve innovatie naast technologische innovatie alleen om deze transities het hoofd te boven. Een eerste verkenning van urban living labs (ULL) en transformatieve innovatie mogelijkheden beschreef SURD al eerder.

Dag 1: Transities, impact en waarde propositie

De eerste dag die ik bijwoonde stond in het teken van impact assessment en de value proposition van ULLs. Want, daar is de wetenschap en de praktijk nog niet over uit. De living lab community is het erover eens dat ULLs impact maken, maar het is nog te weinig onderzocht en expliciet benoemd hoe en volgens welke criteria. Dit is voornamelijk omdat ULLs gepositioneerd worden als middel waarmee we transities kunnen doorlopen en begeleiden. Tevens werd gedurende deze dag benadrukt welke infrastructurele voorzieningen nodig zijn voor ULLs om meer zelfvoorziend te opereren, zoals een fysieke leerplek en een lange termijn focus en samenwerking. Goed te zien dat we daar binnen City Deal Kennis Maken > Limburg al op inzetten en doorpakken! 😊

Dag 2: De universiteit als ULL en het leervermogen van ULLs

De tweede dag stond in het teken van het leervermogen in ULLs en hoe de schoolomgeving een ULL kan zijn, of zo beschouwd zou moeten worden. Verschillende praktijkcases en onderzoekers beweren dat ‘challenges’ een enorm innovatiepotentieel hebben voor ULLs, zowel voor onderwijs, onderzoek als praktijkvraagstukken. Challange based learning en de sociale leertheorie werden dan ook meerdere keren besproken en bevraagd; in presentaties, bij workshops of via posters. Inzichten uit Australie, België en Zwitzerland hebben mij aan het denken daarover gezet alsook bevestigd dat de inspanningen die wij maken in bijvoorbeeld een Aurora Challenge of het SURD atelier het leervermogen voor stakeholders verhogen.

Eigen bijdrage: Armoede in Nederland

Naast inspiratie opdoen van andere ULL-practitioners, heb ik ook namens Marco Putzu, Steffi Kohl, Nurhan Abujidi, Anne van Dun en Nouran Ahmed-Serag onze Cultural Probe pilot mogen presenteren vanuit het ELSA Lab project. Daarin onderzoeken we hoe we het armoedevraagstuk in Nederland middels toepassing van AI kunnen aanpakken. Specifiek zet onze methode in op het verzamelen van de ervaringen en levensinzichten van mensen die in armoede leven. Dat is van cruciaal belang, omdat huidig armoedebeleid opgesteld is door ‘niet-armoedige’ mensen en daardoor niet werkt. Bovendien focust het huidig armoedebeleid op de ‘armoedige’ individu, maar niet op het aanpakken van institutionele oorzakelijkheden. Het is aan te tonen dat dit, niet alleen in Nederland, al decennia lang het geval is. SURD ziet er o.a. via haar ULLs potentie in om deze ervaringen en levensinzichten te verzamelen, begrip daarvoor te krijgen bij andere formele en informele stakeholders, van te leren én vervolgens het beleidsinformeringsproces te verbeteren. Zodoende, effectiever armoedebeleid op te stellen. Het is een fijne erkenning de Best Innovation Presentation Outline te zijn van de Open Living Lab Days 2023 Conferentie! 😊

Tot slot kan ik aangeven dat binnenkort de conferentie proceedings openlijk gepubliceerd worden. Dat wil zeggen: kennis open toegankelijk en toepasbaar. Want, daar geloven we in bij SURD. Dus, wil jij meer weten of het ELSA project, Armoede, SURD, ULLs of heb jij ideeën en tips daarover; dan weet ons te vinden!

 

Meer weten?
Neem contact met ons op.