Over SURD

Wie zijn wij

Het lectoraat Smart Urban ReDesign (SURD) ontwikkelt oplossingen op het gebied van energie, materialen en gezondheid. Op die manier verhogen wij de doelmatigheid en bruikbaarheid van de gebouwde omgeving en openbare ruimtes. Naast onderzoeksprojecten levert het lectoraat een bijdrage aan onderwijsactiviteiten binnen de opleiding built Environment van Hogeschool Zuyd. Hierdoor kunnen de professionals van de toekomst nieuwe bouwconcepten en processen bedenken, vormgeven en uitvoeren. 

Het lectoraat Smart Urban Redesign (SURD) bestaat uit een lector en docent-onderzoekers van de techniek Cluster van Zuyd.  

 

Wat doen we

Een lectoraat doet praktijkgericht onderzoek aan hogescholen om een bijdrage te leveren aan het onderwijs, de beroepspraktijk en het kennisdomein. Studenten ondersteunen een lectoraat door het volgen van een minor of afstudeeropdrachten. Het onderzoek wordt geclusterd in verscihllende onderzoekslijnen. 

De lector

Het lectoraat SURD wordt geleid door de lector Nurhan Abujidi. Sinds 1 maart 2018 is Nurhan geïnstalleerd als lector van SURD. Sinds die tijd zet zij zich in voor de verbetering van leefbaarheid, kwaliteit van leven en welzijn in de bebouwde omgeving. Nurhan is een echte verbinder en weet uitstekend onderwijs, onderzoek en het werkveld met elkaar te verbinden.
"Wij dragen bij aan kennisontwikkeling en –verspreiding om vitale, circulaire en energiepositieve gebouwen te creëren."

Het team

Het team van Smart Urban ReDesign (SURD) bestaat uit professionele docent- onderzoekers van de academies Built Environment, Engineering, Applied Sciences en Ergotherapie. Door de brede kennis en achtergrond van de docent-onderzoekers is het team in staat een breed scala aan vraagstukken binnen de duurzaam gebouwde omgeving te onderzoeken. Met passie voor het vak en ervaring in het opzetten van multidisciplinaire samenwerkingen gaan zij aan de slag met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energie, circulair bouwen en stedelijke transformatie.

Onderzoeksambities

Door met meerdere vakgebieden samen onderzoek te ontwikkelen, bedenken wij oplossingen voor de toekomst op het gebied van energie, materialen en gezondheid. Op die manier verhogen wij de doelmatigheid en bruikbaarheid van de gebouwde omgeving en openbare ruimtes. 

Stedelijke transformatie

Een onderzoekslijn met een sterke focus op de verbetering van wijken en openbare ruimtes met technische en non- technische oplossingen.

Energietransitie

Een onderzoekslijn gericht op duurzame energie in de bebouwde omgeving met focus op het combineren van materiaalontwikkeling en energie, bouwtechnologie en stedelijke dynamiek die de leefomgeving raken. 

Circulaire gebouwtechnologie

Een onderzoekslijn met focus op ontwerp, realisatie, operatie en het buiten gebruik stellen van gebouwen in de bestaande en nieuw bebouwde omgeving.

Samenwerkingspartners

Bij SURD vinden wij het altijd interessant om te horen welke ontwikkelingen er spelen in de regio. Is er een project in ontwikkeling of een idee waarbij onze expertise interessant is? Neem dan contact met ons op via het onderstaand contactformulier.
Vorige
Volgende

Projecten

Meer weten?
Neem contact met ons op.

nl_NLDutch