Onderwijs & Onderzoek

 Het lectoraat SURD is onderdeel van de opleiding Built Environment aan Zuyd Hogeschool. De projecten en onderzoeken van het lectoraat worden verweven in de minoren, afstudeerprojecten en diverse opdrachten van de opleiding. Doordat de projecten plaatsvinden in de living labs van Limburg, staan studenten direct in verbinding met de praktijk. 

Urban Living labs

Het  lectoraat draagt bij aan kennisontwikkeling -en
verspreiding om bij te dragen aan een vitale, circulaire en energiepositieve gebouwde omgeving. De stad of wijk in de regio Limburg vormt voor het lectoraat als leeromgeving en inspiratiebron voor studenten. Het onderwijs en onderzoek is hiermee georganiseerd in ‘Urban Living Labs’.

Middels een bottom-up aanpak worden stakeholders vanuit een mensgerichte aanpak betrokken bij projecten. Studenten, onderzoekers, maatschappelijke organisaties (gemeenten, woningcorporaties), professionals en lokale gemeenschappen werken in interdisciplinaire teams samen aan de complexe maatschappelijke opgaven in Limburg. Zo dragen ze niet alleen bij aan een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving, maar vormen ze ook hun eigen leefomgeving van de toekomst.

Elk Living Lab bestaat uit een eigen cluster van stakeholders die werken aan lokale en context specifieke uitdagingen en doelstellingen.

Door deze werkvorm laat het lectoraat studenten kennis maken met minder voor de hand liggende technologie en wordt interdisciplinaire samenwerking versterkt voor de ingenieur van de toekomst.     

Het SURD atelier

In het laatste jaar van de opleiding Built Environment organiseert het lectoraat het SURD-atelier. Tijdens het SURD-atelier gaan vierdejaars studenten Built Environment één week aan de slag met de projecten van het lectoraat. Het SURD-atelier is gebaseerd op het pressure cooker model. Dit zorgt voor een korte maar intensieve kennismaking met één van de projecten en het snel behalen van resultaten. Aan het eind van de week presenteren de studenten de resultaten die als input wordt gebruikt door het lectoraat.   Tevens kunnen studenten het SURD atelier gebruiken om te komen tot een afstudeerwaardige onderzoeksopdracht.

Projecten gekoppeld aan het SURD atelier:

Stedelijke transformatie

Energietransitie

Circulaire gebouwtechnologie

Samenwerkingspartners

Bij SURD vinden wij het altijd interessant om te horen welke ontwikkelingen er spelen in de regio. Is er een project in ontwikkeling of een idee waarbij onze expertise interessant is? Neem dan contact met ons op via het onderstaand contactformulier.
Vorige
Volgende

Meer weten?
Neem contact met ons op.