Afronding Drive0: een manifest voor de toekomst

Drive-0 is afgerond. De deliverables en verslagen worden langzaam ingeleverd. Maar de ontwikkelingen rondom het circulair renoveren staan niet stil. In tegendeel zelfs; we moeten gaan versnellen willen we de (inter)nationale doelen halen die gesteld zijn. Daarom is het lectoraat ondertussen weer druk bezig om te experimenteren en innoveren binnen nieuwe projecten, zoals Build Up […]

Integratie onderwijs en onderzoek binnen SURD

Wij zijn een lectoraat binnen Zuyd Hogeschool. En dat betekent dat het onderzoek dat wij doen, ten goede moet komen aan het onderwijs. En hoe we dat doen? Dat ga ik je hier uitleggen! Afgelopen maandag organiseerde John Van Oorschot een workshop en werkbezoek naar het project SUPERLOCAL – Super Circular Estate voor het team van academie Built Environment Zuyd. […]

Ontwikkeling workshop circulair renoveren

– English below – Trots op onze collega Ivar Bergmans, die naast zijn bijdrage aan de onderzoekslijn circulaire gebouwtechnologie ook een belangrijke stap heeft gezet in het ontwikkelen van het onderwijs binnen dat thema. Hij heeft een workshop ontwikkelt voor bouwkunde studenten waarbij zij zelf kunnen ervaren wat het betekent om circulair te bouwen. De […]

Een nieuwe Dr. in het lectoraat

– English below – Afgelopen dinsdag heeft Wendy Broers haar PhD getiteld ‘Are energy decisions about energy? A study of homeowners’ decision-making processes in the transition to low-carbon housing in the Netherlands’ met succes verdedigd. Haar onderzoek gaat in op de verscheidenheid en diversiteit van bewoners, en hoe dat hun keuzes om verduurzamingsmaatregels te treffen […]

Opening DRIVE-0 mock-up

Aanstaande dinsdag 13 september vindt de officiële opening van de mock-up van DRIVE-0 plaats op de Chemelot site. Het DRIVE 0-concept is gebaseerd op het ontwikkelen van circulaire diepgaande renovatieoplossingen.

Aurora opening 4 juni

Eind april hebben tijdens de Aurora Challenge verschillende studenten in teams gewerkt aan het herontwerp van het binnenterrein van de Aurora flat in Heerlen. Het betroffen studenten van verschillende opleidingen van Zuyd (hbo), maar ook mbo en universitaire studenten hebben hieraan meegewerkt.

Aurora Challenge

Eind april vond de Aurora Challenge in Heerlen plaats. Hierbij gingen 18 studenten in 4 multidisciplinaire teams van start met het herontwerp van het binnenterrein van de Auroraflat in Heerlen.

WOOW

Een project waarbij verschillende partners de handen met elkaar ineen slaan om diverse uitdagingen in Limburg (regio Parkstad) aan te pakken.