ELSA lab

Armoede is meer dan het hebben van een financieel probleem.  Armoede verhindert mensen om actief deel te nemen aan de maatschappij. Armoede en schulden maken mensen letterlijk ziek. In Nederland leven volgens onderzoek van het CBS (2019) meer dan één miljoen mensen – waaronder 251.000 kinderen – onder de lage inkomensgrens. 8% van de Nederlanders […]

Syschemique

De driezijdige Euregio Rijn-Maas In Syschemiq zal de driezijdige Euregio Rijn-Maas op een systematische manier demonstreren hoe regionale belanghebbenden op één lijn kunnen worden gebracht om de volgende stap in kunststofrecycling te maken en de belangrijkste technische en niet-technische barrières voor een regionale circulaire kunststofeconomie te overwinnen. Een dergelijke afstemming van de waardeketen moet regionaal […]

CDKM-M

Samenwerken aan de ontwikkeling van toekomstbestendige en vitale wijken.