City Deal

Kennis maken Maastricht

Samen werken aan de ontwikkeling van toekomstbestendige en vitale wijken

City Deal Kennis Maken is een landelijk project waaraan diverse steden, kennisinstellingen en andere partners deelnemen. Hierbij worden acht steden aangeboden als leeromgeving voor ruim 120.000 studenten.

Tijdens het project ‘City Deal Kennis Maken Maastricht’ wordt gewerkt aan de toekomstbestendigheid en vitaliteit van de wijken in Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen. De wijken worden beschouwd als leeromgeving waarbij studenten van verschillende opleidingen interdisciplinair samenwerken aan de ontwikkeling van vitale en toekomstbestendige wijken. September 2021 is de derde editie van start gegaan. 

Afgelopen jaar, tijdens de tweede editie, stonden onderstaande thema’s centraal:

• Duurzaamheid en klimaatadaptatie;
• Meedoen en ontmoeten
• Veilig en schoon
• Gezondheid en beweging.

Het project ‘City Deal Kennis Maken Maastricht’ is een samenwerking tussen Gemeente Maastricht, Smart Urban Redesign (onderzoeksgroep Zuyd Hogeschool), Universiteit Maastricht, Trajekt en de buurtbewoners van Mariaberg.

International design week.
Afsluitend aan het project wordt een 5-daagse international designworkshop georganiseerd met studenten van Zuyd, Universiteit Maastricht en diverse internationale hogescholen/universiteiten . Bij deze designweek worden ook lokale stakeholders en burgers betrokken. Onder andere door een creatieve sessie met kinderen en ouders. Door deze creatieve sessie is er meer inzicht in de verschillende gebruikersgroepen binnen de wijk.

De eerste editie in 2019 was een enorm succes. Meer weten over de eerste editie en de successen, kijk dan op: https://lnkd.in/eAJA-9p

Wat is het doel

Ervoor zorgen dat wijken in Maastricht toekomstbestendiger en vitaler worden. Dit gebeurt door een interdisciplinaire aanpak van diverse disciplines binnen Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht, Gemeente Maastricht en Trajekt.

Looptijd

2018 – 2022

Budget

€150.000 – 3 jaar

Maatschappelijke relevantie

De bewoners van de wijken worden betrokken bij de ideeën en ontwerpen van de wijken waardoor zij de meerwaarde van de kennisinstellingen en studenten kunnen ervaren. Daarnaast voelen studenten en docenten zich meer betrokken bij de leefomgeving van een stad.

Subsidieprogramma en co-financiering

Subsidie van Ministerie OCW/ Agenda stad en cofinanciering door Zuyd, UM en Gemeente Maastricht
Budget € 150.000
Budget Zuyd € 90.000
Regieorgaan SIA

Zuyd Academies

Er zijn 600 studenten vanuit 10 Zuyd academies (Built Environment, Architectuur, Facility Management, Hotelschool, Ergotherapie, Fysiotherapie, Social Work, ICT, CMD en Fine Arts) die deelnemen aan het project.  

Built Environment

 • Ontwikkeling integrale gebiedsvisies m.b.t. klimaatadaptatie.
 • Circulaire economie en inclusiviteit uitgewerkt in deelprojecten.
 • Internationale designworkshop t.b.v. revitalisatie openbare ruimte.

ICT

 • Ontwikkeling innovatieve ICT concepten rond het thema playful city.

Architectuur

 • Stedenbouwkundige analyse en conceptontwikkeling.

Ergotherapie

 • Onderzoek naar de leefbaarheid.
 • Wijkanalyse en ontwikkeling van concepten voor speelplekken.

CMD

 • Story telling als tool om de verhalen, identiteiten, geschiedenis, ontwikkelingen van wijken in beeld te brengen.

Universiteit Maastricht

 • Action research m.b.t. de leefbaarheid.

Hotelschool

 • Adviesrapport m.b.t. gastvrijheid op wijkniveau.

Facility Management

 • Adviesrapport m.b.t. Ontwikkeling van concepten en oplossingen t.b.v. circulaire economie. gastvrijheid op wijkniveau.

Fysiotherapie en Ergotherapie

 • Ontwikkelen van innovatieve concepten m.b.t. stimuleren van spelen en bewegen in de openbare ruimte.

Social Work en Ergotherapie

 • Verzorgen van workshops en sessies met studenten Built Environment rond het thema functiebeperkingen.

Fine arts

 • Ontwerp van een stadswandeling voor beide wijken.

KU Leuven

 • Stedenbouwkundig analyse en conceptontwikkeling.

Samenwerkingspartners

Vorige
Volgende

Onderzoekers

Nieuws

Meer weten?
Neem contact met ons op.