City Deal

Samen werken aan de ontwikkeling van toekomstbestendige en vitale wijken

City Deal Kennis Maken is een landelijk project waaraan diverse steden, kennisinstellingen en andere partners deelnemen. Hierbij worden acht steden aangeboden als leeromgeving voor ruim 120.000 studenten.

Tijdens het project ‘City Deal Kennis Maken Maastricht’ wordt gewerkt aan de toekomstbestendigheid en vitaliteit van de wijken in Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen. De wijken worden beschouwd als leeromgeving waarbij studenten van verschillende opleidingen interdisciplinair samenwerken aan de ontwikkeling van vitale en toekomstbestendige wijken in de zogeheten urban living labs. September 2021 is de derde editie van start gegaan. 

Afgelopen jaar, tijdens de tweede editie, stonden onderstaande thema’s centraal:

• Duurzaamheid en klimaatadaptatie;
• Meedoen en ontmoeten
• Veilig en schoon
• Gezondheid en beweging.

Het project ‘City Deal Kennis Maken Maastricht’ is een samenwerking tussen Gemeente Maastricht, Smart Urban Redesign (onderzoeksgroep Zuyd Hogeschool), Universiteit Maastricht, Trajekt, gemeente Heerlen, gemeente Sittard-Geleen, Wonen Limburg, ZoWonen en de buurtbewoners uit alle betrokken wijken.

In 2022 en 2023 werd opgeschaald naar ‘City Deal Kennis Maken Limburg’, ook wel univer(c)ity genoemd. 

International design week.
Afsluitend aan het project wordt een 5-daagse international designworkshop georganiseerd met studenten van Zuyd, Universiteit Maastricht en diverse internationale hogescholen/universiteiten . Bij deze designweek worden ook lokale stakeholders en burgers betrokken. Onder andere door een creatieve sessie met kinderen en ouders. Door deze creatieve sessie is er meer inzicht in de verschillende gebruikersgroepen binnen de wijk.

De eerste editie in 2019 was een enorm succes. Meer weten over de eerste editie en de successen, kijk dan op: https://lnkd.in/eAJA-9p

Wat is het doel

Ervoor zorgen dat wijken in Maastricht toekomstbestendiger en vitaler worden. Dit gebeurt door een interdisciplinaire aanpak van diverse disciplines binnen Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht, Gemeente Maastricht en Trajekt.

Looptijd

2018 – 2022

Budget

€150.000 – 3 jaar

Maatschappelijke relevantie

De bewoners van de wijken worden betrokken bij de ideeën en ontwerpen van de wijken waardoor zij de meerwaarde van de kennisinstellingen en studenten kunnen ervaren. Daarnaast voelen studenten en docenten zich meer betrokken bij de leefomgeving van een stad.

Subsidieprogramma en co-financiering

Subsidie van Ministerie OCW/ Agenda stad en cofinanciering door Zuyd, UM en Gemeente Maastricht
Budget € 150.000
Budget Zuyd € 90.000
Regieorgaan SIA

Zuyd Academies

Er zijn 600 studenten vanuit 10 Zuyd academies (Built Environment, Architectuur, Facility Management, Hotelschool, Ergotherapie, Fysiotherapie, Social Work, ICT, CMD en Fine Arts) die deelnemen aan het project.  

Built Environment

ICT

Architectuur

Ergotherapie

CMD

Universiteit Maastricht

Hotelschool

Facility Management

Fysiotherapie en Ergotherapie

Social Work en Ergotherapie

Fine arts

KU Leuven

Samenwerkingspartners

Vorige
Volgende

Onderzoekers

Nieuws

Meer weten?
Neem contact met ons op.