‘Crossing multiple solar energy gaps: A Dutch case study on intermediation for building-integrated photovoltaics’

Het artikel geeft inzicht in welke knelpunten er nog zijn in het besluitvormingsproces van huiseigenaren over BIPV, en hoe bemiddeling (intermediation) door formele en informele partijen, zoals de overheid, BIPVNL, architecten, consultants, energy coaches, maar ook vrienden en familie in het sociaal netwerk van huiseigenaren, kunnen bijdragen in de versnelling van de opschaling van BIPV […]