Broers, W. (2023). Are energy decisions about energy? A study of homeowners’ decision-making processes in the transition to low-carbon housing in the Netherlands. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Maastricht University. https://doi.org/10.26481/dis.20231128wb

The transition to a low-carbon housing stock must increase more rapidly to meet the European climate goals: 55% reduction of greenhouse gasses in 2030 and becoming climate neutral in 2050. This transition can be realised by implementing residential low-carbon measures such as insulation, high-efficiency glazing, efficient heating and ventilation systems, and residential renewable energy production […]

Een nieuwe Dr. in het lectoraat

– English below – Afgelopen dinsdag heeft Wendy Broers haar PhD getiteld ‘Are energy decisions about energy? A study of homeowners’ decision-making processes in the transition to low-carbon housing in the Netherlands’ met succes verdedigd. Haar onderzoek gaat in op de verscheidenheid en diversiteit van bewoners, en hoe dat hun keuzes om verduurzamingsmaatregels te treffen […]

‘Crossing multiple solar energy gaps: A Dutch case study on intermediation for building-integrated photovoltaics’

Het artikel geeft inzicht in welke knelpunten er nog zijn in het besluitvormingsproces van huiseigenaren over BIPV, en hoe bemiddeling (intermediation) door formele en informele partijen, zoals de overheid, BIPVNL, architecten, consultants, energy coaches, maar ook vrienden en familie in het sociaal netwerk van huiseigenaren, kunnen bijdragen in de versnelling van de opschaling van BIPV […]

Nieuwjaarswens

We kijken allen terug op een bijzonder jaar waarin we fysieke meetings wisselden met digitale meetings.

Rolling Solar

Stedelijke transformatie Engerietransitie Circulaire gebouwtechnologie Wat is het doel Looptijd Budget Subsidieprogramma en co-financiering Terug naar overzicht Samenwerkingspartners Onderzoekers Intern projectleider Zeger Vroon Team Fallon Colberts (Engineering) Jörgen Bouwmans (Engineering) Eric Hamers (Built Environment) Nieuws