‘Crossing multiple solar energy gaps: A Dutch case study on intermediation for building-integrated photovoltaics’

Het artikel geeft inzicht in welke knelpunten er nog zijn in het besluitvormingsproces van huiseigenaren over BIPV, en hoe bemiddeling (intermediation) door formele en informele partijen, zoals de overheid, BIPVNL, architecten, consultants, energy coaches, maar ook vrienden en familie in het sociaal netwerk van huiseigenaren, kunnen bijdragen in de versnelling van de opschaling van BIPV […]

Nieuwjaarswens

We kijken allen terug op een bijzonder jaar waarin we fysieke meetings wisselden met digitale meetings.

Rolling Solar

Tijdens het project Rolling Solar wordt onderzoek gedaan naar de potentie van zonnepanelen in de infrastructuur om met zoveel mogelijk oppervlakte zonne-energie op te wekken. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de toepassing van zonnepanelen in geluidschermen (Uhasselt) en wegelementen (Zuyd Hogeschool).