Degrowth als ontwikkelperspectief voor ‘capabilitygebaseerde’ ruimtelijke rechtvaardigheid.