Uitnodiging voor ‘The future is WOOW’

Uitnodiging voor ‘The future is WOOW’

Op donderdagmiddag 8 juni organiseren wij in het Cultuurhuis Heerlen het symposium ‘The Future of WOOW’. Dit integraal project – WOOW staat voor ‘Wonen, Opleiden, Ondernemen en Werken’ – loopt in Heerlen-Noord en gaat over de wijk van de toekomst en de vraag waarom hoogopgeleide statushouders hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Het project is opgezet door dr. Nurhan Abujidi, lector Smart Urban Redesign, lead-lector op het transitiethema ‘Waardevolle Wijken’ bij Zuyd Hogeschool | Zuyd University of Applied Sciences.

WOOW is verschillende keren in de prijzen gevallen, o.a. vanwege zijn holistische aanpak en impact. Zo woont er een student van Zuyd in de Auroraflat, die samen met bewoners verkent hoe de sociale cohesie in en om de flat versterkt kan worden, zijn er verschillende initiatieven met bewoners ontplooid en heeft 90% van de nieuwkomers (vluchteling-studenten) die in dit project een leer-werktraject doorlopen hebben, een vaste baan gevonden. Zij zijn inmiddels allemaal afgestudeerd bij Zuyd (veelal in techniekopleidingen zoals Built Environment en Engineering) en dragen volop bij aan de ontwikkeling van onze regio en daarbuiten. Dit is iets waar we erg blij mee zijn!

Tijdens het symposium ‘The Future of WOOW’ kijken we terug en vooruit. We presenteren dan ook de eindpublicatie die Maurice Hermans samen met ons schrijft. Oud-WOOW deelnemer Khadija Mannan zal het eerste exemplaar van de eindpublicatie uitreiken aan Emile Roemer, commissaris van de Koning in Limburg. Voor iedere aanwezige zal er ook een kopie van de publicatie zijn.

Zoals aangegeven vindt het symposium plaats op donderdag 8 juni in het Cultuurhuis Heerlen en wel van 13:30-16:30 uur. Behalve directe partners, deelnemers en collega’s bij ZUYD, richt het symposium zich op de brede maatschappelijke coalitie Parkstad: overheden, woningcorporaties, ondernemers, raads- en statenleden. Uiteraard zijn ook bewoners van Heerlen-Noord van harte welkom! Ook Commissaris van de koning Emile Roemer, wethouder Casper Gelderblom van gemeente Heerlen en Ger Peeters, bestuurder bij Wonen Limburg zullen aanwezig zijn en een bijdrage leveren.

Geinteresseerd? We verwelkomen je graag! Aanmelden kan via deze link: https://lnkd.in/eCTNmnsk. Tot dan!

Meer weten?
Neem contact met ons op.