H2020 Drive0

Het verduurzamen van bouwmaterialen voor sociale woningbouw

Het DRIVE 0-concept is gebaseerd op het ontwikkelen van circulaire oplossingen voor grondige renovatie en het ondersteunen van consumentgerichte bedrijfsmodellen voor 7 specifieke studie- en demonstratiecases als echte omgevingen. De geselecteerde cases zijn al in voorbereiding en elk van deze cases heeft een specifieke lokale drijfveer voor de behoefte aan een holistische en circulaire grondige renovatie, wat zich vertaalt in ‘case-specifieke uitdagingen en taken’ en case-specifieke key performance indicators.

Wat is het doel

Ons doel voor DRIVE 0 is om het diepe en circulaire proces te versnellen door een klantgericht circulair renovatieproces te verbeteren. Dit doen we om de aanpak van circulaire renovaties beter te maken: om het aantrekkelijker te maken voor consumenten en investeerders, milieuvriendelijker en kostenbesparend.

DRIVE 0 heeft de volgende meetbare doelstellingen:

Het diepgaande renovatieproces aantrekkelijker, milieuvriendelijker, sneller en kosteneffectiever maken voor eindgebruikers door circulariteit, productinnovatie en procesinnovatie te combineren;

Consumenten en potentiële investeerders van grondige renovatieprojecten voorzien van aantrekkelijke en begrijpelijke informatie over de reële totale levenscyclusprestaties (energiegebruik, binnenmilieu en welzijn);

Circulaire renovatieoplossingen demonstreren in combinatie met lokale chauffeurs in live studie- en demonstratiecases;

Om nieuwe consumentgerichte bedrijfsmodellen voor circulaire renovatieconcepten te bevorderen;

Het DRIVE 0-concept breder Europees uitrollen door Europese belangengroepen en koepelorganisaties te mobiliseren;

Looptijd

2019 – 2023

Budget

€423K

Maatschappelijke relevantie

Dit project draagt bij aan de nationale opgave van de Nederlandse overheid om in 2030 50% circulair te zijn en in 2050 100% circulair.

Subsidieprogramma en co-financiering

Dit project heeft financiering ontvangen van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 841850.

Samenwerkingspartners

Vorige
Volgende

Onderzoekers

Team

Team

Nieuws

Meer weten?
Neem contact met ons op.