Conferentie LIVES

Hoewel we graag allemaal waren samen gekomen, kijken we terug op een online succesvolle conferentie van het afrondende project LIVES.

Nieuwjaarswens

We kijken allen terug op een bijzonder jaar waarin we fysieke meetings wisselden met digitale meetings.

Eerste resultaten in Schone Beken onderzoek naar zwerfafval in de Geul en de Roer

Als onderdeel van het Litter Free Rivers and Streams (LIVES) project doet Waterschap Limburg in samenwerking met IVN Natuureducatie sinds september 2020 onderzoek naar de hoeveelheid zwerfafval in de Geul en de Roer. Het onderzoek focust zich op kennisvergaring, herkennen van seizoensinvloeden en het in kaart brengen van brongebieden. Verschillende molenaars, aannemers en tientallen vrijwilligers […]