Andere projecten

SURD in de lead

Naast de projecten waar SURD in de lead is, zijn er meerdere projecten waar we vanuit het lectoraat aan deelnemen. 

LIVES

Zuyd Hogeschool stimuleert de ontwikkeling van een gezonde en aantrekkelijke omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Deelname aan het project ‘Litter free rivers and streams’ [LIVES] draagt bij aan de reductie van plastic afval in het stroomgebied van de Maas.

Plastic afval schaadt ons milieu en vormt een gevaar voor de volksgezondheid, de biodiversiteit, de scheepvaart en het landschap. Op dit moment is er geen EU-wetgeving over dit onderwerp; elk land en elke organisatie houdt zich bezig met de plastic vervuiling volgens zijn eigen strategie. Een succesvolle oplossing hangt af van een uitgebreide, grensoverschrijdende aanpak die voorkomt dat plastics naar de zee stromen. Grensoverschrijdende samenwerking is essentieel omdat de stroomgebieden niet overeenkomen met de administratieve grenzen van staten. Het doel van LIVES is om een gecoördineerde, grensoverschrijdende aanpak te organiseren om plastic afval in het Maas stroomgebied te verminderen.  

Gedurende het project heeft Zuyd Hogeschool een bijdrage geleverd aan het educatieprogramma van LIVES. 

Meer informatie over LIVES en het educatieprogramma is te lezen op de website van LIVES

Samenwerkingspartners LIVES

Het project is een samenwerking tussen regionale overheden en stakeholders:
Provincie van Limburg (NL) | Waterschap Limburg (NL) | Rijkswaterstaat-Ministerie van Infrastructuur en Water (NL) | Vlaamse Milieumaatschappij (BE) | Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (BE) | Vlaamse Waterwegen NV (BE) | Waterschap Eifel-Rur (GER) | Zuyd Hogeschool (NL) | Open Universiteit (NL) | RWTH Aachen Universiteit (GER)

Project LIVES is gefinancierd binnen het Interreg V programma, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma. 

Crossing Boundaries

Ter afsluiting van het project Superlocal heeft in maart 2021 de conferentie Crossing Boundaries plaatsgevonden. Een online conferentie in samenwerking met IBA Parkstad. Hieronder staan een aantal presentaties weergeven die zijn verzorgd tijdens de online conferentie.

– Mine water, a basis for sustainable energy (Mijnwater)

– The heat transition vision (Parkstad Limburg)

– Heating & colling transition (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) 

– Working on energy in Limburg (Provincie Limburg)

Meer weten?
Neem contact met ons op.