Mariaberg van lineair naar circulair

van der Ben, F., Broers, R., van Gemeren, N. Jaski, L., van Kaldekercken, M., Mullenders, E., van Nuenen, E.
Woningcoöperatie Servatius wil graag inzicht krijgen in de mogelijkheden van circulaire oplossingen voor de herstructurering van de wijk Mariaberg. Servatius is de grootste sociale verhuurder van woningen in de Maastrichtse wijk. Servatius wil graag haar huurders betrekken bij deze veranderingen. De doelstelling van dit onderzoek is om te achterhalen hoe Servatius samen met haar huurders de wijk Mariaberg kan verduurzamen om zodoende een stapje richting de circulaire economie te zetten en haar steentje bij te dragen aan een goed milieu. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de wijk Mariaberg veranderd van een lineaire wijk naar een circulaire wijk en de bewoners inzicht krijgen in de vele mogelijkheden ingezoomd op de onderwerpen afval, community en groenvoorzieningen? Zoals hierboven vermeld is er gefocust op de onderwerpen afval, community en groenvoorzieningen. Dit is gedaan omdat er verwacht wordt dat daar de meeste winst behaald kan worden. Om antwoord te krijgen op deze vraag is er gebruik gemaakt van deskresearch, observaties en interviews. Mariaberg bestaat uit drie verschillende buurten, namelijk: Trichterveld, Blauwdorp en Pronsdijenveld. De verschillen tussen de drie buurten zijn vrij groot. In Blauwdorp komen vooral de sociale huurwoningen voorbij terwijl er in Trichterveld hele goed onderhouden, witte huisjes staan. Daarnaast ligt het overgrote deel van alle groenvoorzieningen in de wijk in Pronsdijenveld en Trichterveld. In Blauwdorp is er nauwelijks groen te vinden. De bewoners in de wijk zijn ook heel erg gehecht aan hun eigen buurt, hierdoor wordt het lastig om de wijk te verenigen tot één. In de wijk wordt ook nauwelijks afval gescheiden. Er zijn wel verschillende afvalperrons aanwezig waar bewoners hun afval kunnen gescheiden kunnen weggooien. Op basis hiervan wordt er aanbevolen om tijdens de nieuwbouw in de buurt Blauwdorp een groot park aan te leggen waar iedere bewoner optimaal gebruik van kan maken. Dit zorgt ervoor de bewoners sneller hun huis uit komen en er sneller een gevoel van eenheid gecreëerd wordt. Als tweede wordt er aanbevolen om een ja – ja sticker in gebruik te nemen zodat de bewoners deze kunnen bestellen als ze per se reclameblaadjes willen ontvangen. Daarnaast is het gewenst om in de woningen gebruik te maken van trio afvalbakken. Dit kan de scheiding van afval bevorderen. De bewoners kunnen nog meer zelf doen om mee te helpen aan een goed milieu, namelijk: waterbesparende douchekoppen installeren, huizen beter isoleren en ook zonnepanelen leggen. Omdat er in Mariaberg sprake is van heel veel sociale huurwoningen moeten deze aanpassing vaak wel in overleg met de woningcoöperatie en de gemeente.