Degrowth als ontwikkelperspectief voor ‘capabilitygebaseerde’ ruimtelijke rechtvaardigheid.

Blezer, S.

http://www.degrowthdaily.nl/pdf/degrowthdaily.pdf