Adviesrapport Blue is the new green

Versteegen, S., Rutten, S., Schmitz, B., Schreurs, B., Tempelman, M., Ubaghs, M., Vrosch, E.
In het najaar van 2019 is de City Deal Kennis Maken in het leven geroepen. Dit project omvat het versnellen van maatschappelijke opgaven en het verbeteren van de verbondenheid van inwoners in steden door middel van kleinere projecten. Dit geldt ook voor Maastricht. Woningbouwvereniging Servatius Thuis en Zuyd Hogeschool slaan de handen in een om samen mee te werken aan City Deal. Voor Servatius Thuis dient er gekeken te worden naar het verduurzamen van woningen in de wijk Mariaberg ten behoeve van de circulaire economie. De opdrachtomschrijving luidt als volgt: Een circulair advies leveren aan Servatius Thuis voor de woningen in Mariaberg die vernieuwd worden in de periode 2016 tot en met 2024. Om tot deze opdracht te komen dient er eerst gekeken te worden naar het probleem: De leefbaarheid van de wijk Mariaberg is de afgelopen jaren sterk afgenomen, Servatius Thuis wil samen met de andere stakeholders binnen het City Deal project te Maastricht de leefbaarheid van de wijk verbeteren en tevens ook de woningen circulair maken. Zodoende zal de toekomst van de wijk gewaarborgd blijven. Aan de hand van de opdrachtomschrijving en de probleemstelling is de projectgroep tot een centrale onderzoeksvraag gekomen: “Wat zijn circulaire oplossingen bij het afbreken/in stand houden van de woningen in de wijk Mariaberg gedurende het bouwproces?” Aan deze onderzoeksvraag zijn een aantal deelvragen gekoppeld, deze deelvragen beantwoorden de centrale onderzoeksvraag: 1. Hoe is het gesteld met de huidige stand van de woningen qua herbruikbare bouwmaterialen? (Afgeleid van de ist naar soll analyse, najaar 2019 tot 2022) 2. Welke circulaire oplossingen zijn mogelijk binnen de huurwoningen van Servatius in Mariaberg? 3. Wat is de gewenste situatie bij het renoveren en wederopbouwen van de woningen in Mariaberg? (Afgeleid van de ist naar soll analyse, najaar 2019 tot 2022) 4. Wat gebeurt er met de overige materialen van de circulaire sloop van de woningen in Mariaberg? 5. Hoe ziet een potentiele circulaire woning in de toekomst eruit van Servatius in Maastricht? Om tot een antwoord voor de deelvragen te komen is gekozen voor verschillende onderzoeksmethoden: observatie, desk- en fieldresearch in het vroege stadium van het project, en voornamelijk deskresearch wanneer het project vorderde. Het project is begonnen met een nul-meting, om de huidige situatie in de wijk Mariaberg in kaart te brengen. Naast de onderzoeksmethode heeft de projectgroep ook een theoretisch kader vastgesteld. Deze omvat methoden die gebruikt worden om de deelvragen te beantwoorden. De methoden die gebruikt zijn door de projectgroep zijn het butterfly model, de levenscyclusanalyse en het circulaire businessmodel. Het onderzoek heeft tot verschillende inzichten geleidt en om deze visueel weer te geven heeft de projectgroep gebruikt gemaakt van een moodboard waarin de gekozen circulaire oplossingen staan en een sketch-up tekening van een toekomst/testwoning. Aan de hand van het onderzoek en het moodboard is de projectgroep tot de volgende adviezen gekomen: – Het toekomsthuis is een prefab woning. – Het toekomsthuis bevat een luchtdichte gevel, HR++glas, sedumdak, zonnepanelen, warmtepomp, groene gevel en regenwatertank. – Het toekomsthuis blijft een eengezinswoning, waarbij naar de vraag van de inwoners gehandeld kan worden. Wanneer er veel een- of twee persoonshuishouden zijn dan kan de 5 woning opgedeeld worden in twee woningen en wanneer er vraag is naar eengezinswoningen kan deze woning hiertoe eenvoudig omgevormd worden. – Circulair slopen, bij de sloop en de opbouw van de woningen zou Servatius Thuis een circulaire bijdrage van bouwbedrijven kunnen bereiken. Door bedrijven te stimuleren van circulair slopen en het recyclen van bouwmaterialen. – Wanneer er nieuwe woningen gebouwd worden dient er rekening gehouden te worden met een materialenpaspoort. Zodat wanneer deze woningen zouden worden afgebroken er inzicht is in wat er met de materialen gaat gebeuren.